Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor

1. Ditt köp hos Krokoms Portfabrik 

Du handlar vanligen genom telefonkontakt. Efter diskussion om mått och portens användningssätt utgår en offert eller orderbekräftelse. Denna skickas via e-post. Saknar kund e-post, skickas det med post. Ordermottagaren ställer frågor till dig för att säkerställa att du får den bästa portlösningen och att rätt säkerhetsanalys utförs.

2. Betalsätt

Betalning sker mot faktura 30 dagar netto.

3. Leverans

Med lastbil:

Om du valt hemleverans av port, kommer en speditör att köra ut varorna till dig. Speditören (vanligen Schenker) kommer kontakta dig via telefon.

När varorna kommer ska du inspektera paketet/paketen. Att i efterhand reklamera skadat gods utan att du noterat det på fraktsedeln är ej möjligt. 

Din KROKOM-port kommer att vara paketerad och plastad på pall som byggts för ändamålet. Ditt ansvar är att tillhandahålla lastmaskin eller truck som lyfter av godset från lastbilen. Du eller någon som du anförtror måste finnas på leveransadressen.

Om det är svårt att rekvirera lastmaskin eller hålla vägen plogad, kan varorna istället hämtas på närmaste Schenkerterminal om du säger till då du lägger order. 

Om du vill ha varorna levererade till en ö eller väg med bom ska du meddela detta innan order läggs. Leveransadress är beroende av att en lastbil kan köra dit, vända och köra därifrån.

Vid leveransproblem ska du meddela Krokoms Portfabrik skriftligen inom sju dagar. E-post går utmärkt. Schenker kör oftast ut godset direkt men det kan i undantagsfall ta upp till 30 dagar. Krokoms Portfabrik anger leveranstid när port/portarna är klara i Krokom. Aldrig när de är levererade till kund.

Paketgods skickas med Postnord.

Hämtning:

Utlastning av portar sker arbetsdagar mellan kl. 0700 och 1530. Väntan kan uppstå vid lunch, kl. 1130-1215. Vi erbjuder lasthjälp med maskin. Inga kostnader debiteras kund. Notera att vid vissa vardagar såsom Julafton har vi stängt.

Pallmått:

Leverans med montering (endast Jämtlands län)

Krokoms Portfabrik kan utföra montage av portar i Jämtland. Det finns två typer av utförande:

Alt 1: ”Montage på färdig karm” betyder att du har en ny byggnad där bara porten saknas. Golvet är plant, väggarna raka och montaget kan påbörjas utan snickerier. Toleranser: max ojämnhet i golv: +- 3 mm. Väggar/takets lutning +- 3 mm/meter.

Atl 2: I övriga fall specificeras vilka arbeten som ingår. I båda fallen förutsetts arbetsutrymme finnas vid avtalad tid.

I båda fallen förutsetts det att arbetsutrymme är iordninggjort vid avtalad tid samt att väg fram till objektet är grusad vid halka, skottad vid snö och att tillräckligt utrymme finns för vår servicebil med släp.


Arbetsutrymme:

När montaget utförs kan portöppningen inte användas för annat. Montören tar säkerheten på största allvar och kan därför även spärra av utrymmet på utsidan. Montören förutsätter att du har belysning inomhus, 230V-uttag för portmotorn i taket för villaport, eller 400V-uttag med manöverbrytare på väggen för industriport.

Montören grovstädar sitt arbetsutrymme då hen är klar. Om Heta Arbeten behöver utföras är beställaren ”Tillståndsansvarig för Heta Arbeten”. Beställaren håller med brandvakt.

Force Majeure

I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelser eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, har Krokoms Portfabrik rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Vid sådan händelse är Krokoms Portfabrik inte skadeståndsskyldig vid skada som beställare haft.

4. Returnering av varor

Ångerrätt i 14 dagar vid Distansköp

Vid beställning på telefon eller via Internet har du som privatkund ångerrätt i 14 dagar. Tiden räknas från den dag då du tog emot varan. För att kunna nyttja ångerrätten behöver du kunna uppvisa att du har ångrat dig inom denna tidsperiod och meddelat oss detta.

Om du ångrar dig kan du ringa, e-posta eller skicka brev så hanterar vi ditt ärende så snabbt som möjligt. Det är tyvärr inte möjligt att skicka tillbaka varorna med samma transport som den anländer. Efter att vi hanterat ditt ärende skickas en fraktsedel till dig. Vid nyttjande av ångerrätten står du som kund för returfraktkostnaden. Notera att det är den faktiska kostnaden som debiteras. Den kan avvika från den ev. subventionerade fraktkostnaden som syns på orderbekräftelsen. 

Återbetalning sker snarast och senast 14 dagar från det att varan har returnerats och anlänt till Krokoms Portfabrik i obruten orginalförpackning.

Obs: Ångerrätten gäller endast standardvaror – ej portar i specialstorlek.

Reklamation

Vi arbetar ständigt på att bli bättre och ha nöjda kunder men ibland blir det ändå fel. Om du anser att något är fel på varan tar du kontakt med oss. Var gärna förberedd med en bild på det upplevda felet. 

Om du vill granska ditt ärende med en opartisk aktör kan du vända sig till konsumentvägledaren i din kommun. Om vi har motsatt oss ditt krav har du som konsument rätt att få tvisten prövad av Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm

Vid tvist hos Allmänna Reklamationsnämnden kommer vi att följa deras vägledande beslut.

Kostnad för returfrakt

Om du vill returnera ditt köp eller om du inte tagit emot din leverans, debiterar Krokoms Portfabrik dig för returfrakten med den verkliga summan. Denna kan avvika från den ev. subventionerade kostnaden på orderbekräftelsen. Vid all form av retur är du som kund ansvarig för lastning av godset.

5. Garanti

Vid utnyttjande av garantivillkor gäller kvitto/faktura som garantiunderlag. Dessa har du fått i samband med ditt köp/beställning och betalning.  

Garanti och service

Portens konstruktion  – 10 år

Garanti mot genomrostning av portblad eller andra detaljer – 10 år

Garanti mot delamination (stålet lossnar i sin helhet från den invändiga isoleringen) – 10 år

Villaportsmotorer – 3-7 år beroende på storlek. Det framgår av offert, orderbekräftelse och faktura.

Industriportsmotorer från Sommer – 5 år

Elektroniska detaljer såsom fjärrkontroll, kodlås, manöverskåp – 3 år

Ingår inte i garanti:

Skador uppkomna vid höga spänningstoppar såsom åska. I djurstall, vissa industriella miljöer och tvätthallar är garantin begränsad. Batteri eller byte av batteri i fjärrkontroll ingår inte i garanti.

För att garanti ska gälla förutsätts det att produkten uteslutande används för sitt ändamål och har fått den service och underhåll som krävs och är monterad enligt manualen. Om kund har byggt om eller lackerat om delar gäller ingen garanti.

Prisgaranti

Pris på offert gäller alltid i 30 dagar. 

6. Ersättningar och toleranser

Vid ev. reklamation eller transportskada kommer Krokoms Portfabrik att skyndsamt skicka de delar som behöver ersättas. Krokoms Portfabrik kan inte hållas ansvarig för tredje parts problem eller utmaningar. Krokoms Portfabrik kommer ej att ersätta för förseningar inom Schenkers 30 dagars leveransperiod. Ej heller lämnas ersättning för nedlagt arbete och förlorad tid p.g.a. ev. reklamation eller transportskada.

Avvikelse i färg:        Delta E +/- 1,2

Panelers böjning:      +/- 1,5 mm per meter.

Panelens längd:         +/- 5 mm

7. Personuppgifter

Krokoms Portfabrik AB, Snickerivägen 8, 835 32 KROKOM, organisationsnummer 556814-6335 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas. Vi förbehåller oss rätten att spara dina personuppgifter under 10 år, vilket är garantitiden på många av våra produkter. Du kan när som helst begära ut vilka uppgifter vi har sparat om dig, men inte uppgifter om annan person.